fbpx

กรุ๊ปเลือดเปรียบเทียบรัก ระหว่างชายหญิงกรุ๊ปเลือด B เหมือนกัน

กรุ๊ปเลือดเปรียบเทียบรัก

B B

ชายกรุ๊ปเลือด B กับหญิงกรุ๊ปเลือด B
ใครจะสุขเท่า หนุ่มสาวกรุ๊ปเลือด B รักกัน

ถ้าหนุ่มสาวที่มีเลือดกรุ๊ป B เหมือนกันได้มาจับคู่กันล่ะก็ ทั้งคู่จะไม่สนใจใครหรืออะไรในโลกทั้งนั้น ในใจของเขาทั้งสองจะมีแต่กันและกันต่อให้อยู่ท่ามกลางมหาชนก็เถิด ทั้งคู่ก็จะกุมมือมองตากันอย่างซาบซึ้ง คนอื่นน่ะอย่าได้หวังเข้าไปแทรกซะให้ยากเลยไม่มีประโยชน์ ฉะนั้น หนุ่มสาวกรุ๊ปเลือด B หากได้แต่งงานกันก็จะเป็นคู่ที่มีความรักดูดดื่มและมีความสุขอย่างหาที่เปรียบมิได้

แต่เนื่องจากหนุ่มสาวกรุ๊ปเลือด B ต่างก็มีนิสัยสุรุ่ยสุร่าย ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการเก็บออม ฐานะทางครอบครัวจึงประสบปัญหาด้านการเงินบ่อยๆ แต่ยังดีที่สาวเลือดกรุ๊ป B สมัครใจชอบที่จะทำงานนอกบ้าน ดังนั้นเงินทองก็อาจไม่ถึงขั้นขัดสนเสียทีเดียว และถ้าหนุ่มเลือดกรุ๊ป B จะไม่เจ้าชู้ประตูดิน นำเรื่องเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวบ่อยนัก ก็เชื่อว่าชีวิตคู่ของทั้งสองจะสุขสดชื่นสมหวัง รักกันไปจนแก่เฒ่า