fbpx

กรุ๊ปเลือดเปรียบเทียบรัก ระหว่างชายกรุ๊ปเลือด B และหญิงกรุ๊ปเลือด O

กรุ๊ปเลือดเปรียบเทียบรัก

B O

ชายกรุ๊ปเลือด B กับหญิงกรุ๊ปเลือด O
สาวเลือดกรุ๊ป O ขวัญใจหนุ่มกรุ๊ปเลือด B

หนุ่มที่รักอิสระเสรีอย่างหนุ่มเลือดกรุ๊ป B นั้น จะลุ่มหลงบูชาหญิงที่มีจิตใจสุขุมเยือกเย็นอย่างสาวเลือดกรุ๊ป O ยิ่งนัก ทั้งนี้ก็เพราะสาวกรุ๊ปเลือด O นั้นมีความเป็นแม่อยู่ในสัญชาตญาณ ทำให้หนุ่มเลือดกรุ๊ป B เกิดความซาบซึ้งเมื่อได้อยู่ใกล้ชิด

ในช่วงขณะที่ยังเป็นคู่รักกันอยู่ หนุ่มเลือดกรุ๊ป B ก็หลงใหลใฝ่ฝันถึงสาวกรุ๊ป O เหมือนหนึ่งจะคลั่งตายอยู่แล้ว ยิ่งเมื่อได้ร่วมหอลงโลงกันแล้ว เขาก็จะยิ่งแลเห็นคุณงามความดีของสาวเลือดกรุ๊ป O ทำให้เขาทั้งจงรักและภักดีในตัวเธอ ส่วนเธอเองก็พึงพอใจในความเป็นตัวของตัวเองของเขาไม่น้อยเหมือนกัน จึงเชื่อได้แน่ว่าความรักของคนคู่นี้จะสดชื่นมั่นคง และพร้อมจะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างเพื่อให้บรรลุจุดหมายของชีวิตที่ได้ตั้งไว้

แต่เนื่องจากสาวเลือดกรุ๊ป O มักมีท่าทีเย่อหยิ่ง เพราะฉะนั้นกว่าหนุ่มกรุ๊ปเลือด B จะจีบเธอได้สำเร็จ ก็ต้องใช้ความพยายามบากบั่นมิใช่น้อย

แต่จะช่วยบอกเคล็ดลับเอาไว้ว่า ถ้าอยากให้สาวรักตอบหนุ่มกรุ๊ปเลือด B จะต้องรู้จักเอาใจใส่ให้ความอบอุ่นทางใจ และคอยอยู่เคียงข้างให้ความช่วยเหลือแก่สาวเลือดกรุ๊ป O เสมอในเวลาที่เธอต้องการ ถ้าทำได้ดังนี้แล้วสาวเจ้าจะไปไหนเสีย