การบูชา “พระตรีมูรติ” เพื่อเสริมดวงความรัก และ “ขอคู่แท้” ให้สัมฤทธิผล

พระตรีมูรติ
พระตรีมูรติ

“พระตรีมูรติ” เป็นอวตารหนึ่งของพระวิษณุ ที่รวมเทพทั้งสามไว้ในพระองค์ มีพระเศียร 3 เศียร แทนพระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ มีสุนัข 4 ตัวซึ่งเป็นตัวแทนพระเวททั้ง 4 เป็นบริวารและแม่โคศักดิ์สิทธิ์ 1 ตัวคอยติดตามอยู่

“พระตรีมูรติ” คือการรวมพลังของเทพเจ้าทั้งสามได้แก่ “พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ” ไว้ในรูปเดียวหรือร่างเดียว “พระตรีมูรติ” จึงมีพลังของเทพเจ้าทั้งสามในรูปเดียวคือ การสร้างโลก เป็นพลังของพระพรหม รักษาโลก เป็นพลังของพระวิษณุ และ ทำลายโลก เป็นพลังของพระอิศิวะ การรวมตัวกันของ “พลังทั้งสาม” คือการแสดงออก ของปรมาตมัน พลังอันยิ่งใหญ่ ของพระเป็นเจ้าในสรรพสิ่ง

มองตามความหมายทางธรรม ของความเชื่อในศาสนาฮินดูแล้ว การบูชา “พระตรีมูรติ” คือการที่บุคคลนั้น กำลังบูชาเพื่อรับรู้ และเข้าถึง สภาวธรรมทั้งสามอันได้แก่ การสร้าง การดำรงอยู่ และแตกสลายไปของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์ : อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) แต่เดิมความเชื่อ ในยุคต้นของพระตรีมูรติ แบ่งได้มาตั้งแต่ยุคพระเวทตอนต้น ยุคพระเวทตอนปลาย และ ตรีมูรติ ในศาสนาฮินดูยุคใหม่ ซึ่งความเชื่อที่ส่งผ่านมา ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้น มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนากันต่อเนื่องตามลำดับ

เมื่อพลังทั้ง 3 มารวมกัน จึงเท่ากับการแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าในสรรพสิ่ง ดังนั้น เทวะทั้ง 3 จึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังทางธรรมชาติ พลังสร้าง พลังบำรุง พลังทำลาย ซึ่งพลังทั้งสามนี้ มักจะทำเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ว่า ‘โอม

สำหรับคำสวดบูชาเทพตรีมูรติที่คนทั่วโลกรู้จักกันดี คือคำว่า ‘โอม’ มาจาก ‘มะ’ แทนองค์พรหม ‘อะ’ แทนองค์วิษณุ ‘อุ’ แทนองค์ศิวะ เพราะฉะนั้นการเอ่ยคำว่า ‘โอม’ จึงเท่ากับเป็นการเอ่ยนามของเทพทั้ง 3 ซึ่งเชื่อกันว่า จะทำให้ได้รับพรอันประเสริฐจากเทพเจ้า นี่จึงเป็นที่มาของ คนส่วนใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่า หากบูชา “พระตรีมูรติ” จะมีความหมายที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งในชีวิต ความรัก และการงาน

"ดอกกุหลาบแดง" เครื่องบูชาความรัก ขอคู่แท้ "พระตรีมูรติ"
“กุหลาบแดง” เครื่องบูชาความรักเพื่อขอคู่แท้จาก “พระตรีมูรติ”

การบูชา “พระตรีมูรติ” เพื่อขอพรความรักนั้น เครื่องบูชาควรจะเป็นดอกกุหลาบสีแดง 9 ดอก เนื่องจากเป็น สัญลักษณ์แห่งความรัก หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นสัญลักษณ์ของโลกียะ ความเป็นมงคลและพลังชีวิต หรือจะเป็นพวงมาลัยดอกกุหลาบ 1 พวง ก็ได้ พร้อมกันนี้ต้องมีธูปสีแดงอีกจำนวน 9 ดอก และเทียนสีแดง 1 เล่ม หรือ 1 คู่ก็ได้ ซึ่งหากเป็นเทียน 1 คู่นั้น กรณีสำหรับผู้ที่มีคู่อยู่แล้ว จะถือเคล็ดด้วยการต้องประกบให้เทียนทั้ง 2 เล่ม แนบชิดกัน เพื่อความแนบแน่น ในชีวิตรัก แต่หากใครยังไม่มีคู่ อาจสื่อความหมายไปที่ว่า เพื่อไม่ให้ชีวิตรัก โดดเดี่ยว มีคู่โดยเร็ว