fbpx

นี่คือภาพถ่ายของ “ดาวเสาร์” ที่ถ่ายจากยาน “แคสซีนี” ก่อนที่มันจะถูกสั่งให้ “ทำลายตัวเอง”

“แคสซีนี” เป็นชื่อของยานอวกาศของนาซาที่ถูกส่งไปศึกษาระบบดาวเสาร์ ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีนั้น มันได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าแก่มวลมนุษยชาติอย่างมากมาย

นี่คือภาพถ่ายของ "ดาวเสาร์" ที่ที่ถ่ายไว้ด้วยยาน "แคสซีนี" ก่อนที่มันจะถูกสั่งให้ "ทำลายตัวเอง"

มันได้ส่งภาพถ่ายกลับมานับร้อยนับพันภาพ รวมไปถึงภาพที่ใกล้ที่สุดของวงแหวนดาวเสาร์ที่ประกอบไปด้วยก๊าซ ดวงจันทร์ปริศนาที่เพิ่งถูกค้นพบ รวมไปถึงภาพของดวงจันทร์ไททันซึ่งมีบรรยากาศของตัวเอง และภาพของดาวบริวารเอนเซลาดัสที่ปกคลุมไปด้วยมหาสมุทรที่แสนเย็นยะเยือกแต่ภายใต้ความเย็นนั้นอาจมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซ่อนอยู่

และนี่ก็คือภาพถ่ายชุดสุดท้ายของยานแคสซีนีที่ถูกถ่ายไว้ได้ ก่อนที่มันจะถูกสั่งให้ทำลายตัวเอง โดยการพุ่งชนดาวเสาร์

นี่คือภาพถ่ายของ "ดาวเสาร์" ที่ที่ถ่ายไว้ด้วยยาน "แคสซีนี" ก่อนที่มันจะถูกสั่งให้ "ทำลายตัวเอง"
นี่คือภาพถ่ายของ "ดาวเสาร์" ที่ที่ถ่ายไว้ด้วยยาน "แคสซีนี" ก่อนที่มันจะถูกสั่งให้ "ทำลายตัวเอง"
นี่คือภาพถ่ายของ "ดาวเสาร์" ที่ที่ถ่ายไว้ด้วยยาน "แคสซีนี" ก่อนที่มันจะถูกสั่งให้ "ทำลายตัวเอง"
นี่คือภาพถ่ายของ "ดาวเสาร์" ที่ที่ถ่ายไว้ด้วยยาน "แคสซีนี" ก่อนที่มันจะถูกสั่งให้ "ทำลายตัวเอง"

แม้ว่ายานแคสซีนีจะได้ตายไปแล้ว แต่ผลงานของมันจะยังตราตรึงอยู่ในใจของชาวโลกตลอดกาล

เรียบเรียงจาก The Secrets of Univers
โดย ดีจ้าดอทเน็ต