fbpx

พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพรปีใหม่ ส.ค.ส. 2563 แก่พสกนิกรชาวไทย

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทาน ประทาน ส.ค.ส. ส่งความสุขปีใหม่ 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพรปีใหม่ ส.ค.ส. 2563 แก่พสกนิกรชาวไทย

โดย ส.ค.ส. เป็นภาพฝีพระหัตถ์รูปค้างคาวสีเหลือง ด้านบนเป็นตราประจำพระองค์ พระนามาภิไธย สธ ตรงกลางเป็นข้อความและโคลงลายพระหัตถ์ 1 บท ความว่า พ.ศ. ๒๕๖๓ สวัสดีปีชวดหนู ค้างคาวคือหนูมีปีกนำโชค

หนูปีกดูแปลกแท้ อะไร
เป็นสัตว์ประเภทใด ใคร่รู้
อ๋อค้างคาวนั่นนำชัย นำโชค
จีนว่า “ฝูเต้า” ทุกผู้ สุขล้ำปีหนู

พร้อมทรงลงพระนาม สิรินธร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. ปีใหม่ 2563

พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพรปีใหม่ ส.ค.ส. 2563 แก่พสกนิกรชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่พสกนิกรชาวไทย

พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพรปีใหม่ ส.ค.ส. 2563 แก่พสกนิกรชาวไทย
พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพรปีใหม่ ส.ค.ส. 2563 แก่พสกนิกรชาวไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. ปีใหม่ พุทธศักราช 2563

พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพรปีใหม่ ส.ค.ส. 2563 แก่พสกนิกรชาวไทย
พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพรปีใหม่ ส.ค.ส. 2563 แก่พสกนิกรชาวไทย

หมายเหตุ : “ฝูเต้า” เป็นคำพ้องเสียงในภาษาจีน มีความหมายตรงตัวว่า “ค้างคาว” ความหมายโดยนัยคือ “ความสุขมาถึงแล้ว” (อ้างอิง Pantip)

เรียบเรียงโดย ดีจ้าดอทเน็ต
จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha, HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya, กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์