fbpx

ในร้ายมีดี!? ไทยขึ้นแท่นติดอันดับ “ประเทศที่ดีที่สุด” ปี 2021

การจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในปี 2021 โดย U.S. News & World Report ผลไทยติดอันดับที่ 28 ของโลก และอันดับที่ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศสิงคโปร์

นับเป็นหนึ่งข่าวดีในช่วงการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด 19 หลังเพจ ASEAN Skyline โพสต์ผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในปี 2021 โดย U.S. News & World Report จากสหรัฐอเมริกา ปรากฏว่าประเทศไทยติดอันดับประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่ 28 และหากจัดอันดับเฉพาะในอาเซียนไทยจะได้อันดับที่ 2 เป็นรองเพียงประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดนี้จัดโดย U.S. News & World Report ร่วมกับ BAV Group ซึ่งเป็นหน่วยงานของบริษัทสื่อสารทางการตลาดระดับโลก และ Wharton School มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

การจัดอันดับนี้ได้ให้น้ำหนักคะแนนตามผลการชี้วัดต่าง ๆ เช่น การปรับตัวตอบสนองต่อความก้าวหน้า เชื่อมต่อกับภูมิภาคต่างๆ การศึกษาของประชากร คุณภาพชีวิต ความโดดเด่นของประเทศ การกำหนดทิศทางของประเทศ อิทธิพลทางวัฒนธรรม ความคุ้มค่าต่อการลงทุน ความเป็นผู้นำทางธุรกิจรวมถึงอิทธิพลทางการเมืองและการทหาร มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลาย มีประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนาน

ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนรวม 46.3 ติดอันดับที่ 28 ของโลก โดย 3 อันดับแรกของประเทศที่ดีที่สุดปี 2012 คือ แคนาดา ญี่ปุ่น และเยอรมนี ตามลำดับ

เรียบเรียงโดย ดีจ้าดอทเน็ต
จาก ASEAN Skyline, U.S. News & World Report