fbpx

ต้องมนต์ขลัง “จันทบาวรี” บ่อน้ำขั้นบันไดที่สวยที่สุด

เมื่อพูดถึงโบราณสถานที่สำคัญของโลกเพื่อนๆ อาจจะนึกถึงปิรามิดของอียิปต์ มาชูปิกชูของเปรูที่มีอายุเก่าแก่หลายพันปี แต่ที่อินเดียก็มีโบราณสถานที่มีมนต์ขลังและยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก นั่นคือ #บ่อน้ำขั้นบันไดจันทบาวรี” (Chand Baori)

#จันทบาวรี (Chand Baori) เป็นบ่อน้ำขั้นบันไดในหมู่บ้านอภาเนรี รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย มันมีขนาดใหญ่มากจนผู้เชี่ยวชาญมองว่าเป็นบ่อน้ำขั้นบันไดที่ใหญ่และลึกที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาในอินเดีย

จันทบาวรี” หรือบ่อน้ำขั้นบันไดนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อให้ผู้คนเข้าถึงแหล่งน้ำใต้ดินได้อย่างง่ายดายและสามารถจัดสรรทรัพยากรน้ำได้อย่างอิสระ โดยมันมีความลึกถึง 30 เมตร รวม 13 ชั้น มีขั้นบันไดเล็กๆ ถึง 3,500 ขั้น ถึงแม้มันจะเป็นเพียงบ่อน้ำในสมัยนั้น แต่ปัจจุบันมันเป็นโบราณสถานที่น่าสนใจที่สุดเท่าที่เคยมีมา

“บาวรี” (Baori) แปลว่า #บ่อน้ำขั้นบันได และ “จันท” (Chand) เชื่อกันว่าเป็นชื่อของกษัตริย์ในสมัยนั้น

ตามตำนานเล่าว่าบ่อน้ำขั้นบันไดของราชาจันทนี้ถูกสร้างขึ้นในคืนเดียวโดยวิญญาณโบราณ โครงสร้างของ “จันทบาวรี” ถูกสร้างขึ้นเป็นรูปกรวยคว่ำ รอบข้างบ่อน้ำขั้นบันไดที่สวยงามนี้ยังมีวัดเล็กๆ ที่ผู้คนจะเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ อยู่อีกด้วย

นอกจากวัดแล้ว #จันทบาวรี ยังมีศาลาห้องพักผ่อนสำหรับราชวงศ์ และห้องเก็บของจำนวนมาก ในสมัยโบราณบ่อน้ำขั้นบันไดทำหน้าที่เป็นทั้งที่รวมตัวและห้องเก็บของ ซึ่งผู้คนสามารถเข้าถึงอาหารและน้ำได้ในช่วงที่อากาศร้อนจัด โดยที่ก้นบ่อยังคงมีอุณหภูมิเย็นกว่าพื้นผิวด้านบน 5-6 องศาเซลเซียส

มันช่างเป็นบ่อน้ำที่สวยงามและมีมนต์ขลังจริงๆ

เรียบเรียงโดย ดีจ้าดอทเน็ต
จาก Curiosmos