fbpx

ขอพร “พระพิฆเนศ” ใน “วันคเณศจตุรถี” เป็นมงคลชีวิต

เหนื่อย ท้อ ชีวิตมีแต่อุปสรรค ทำบุญไม่ขึ้น บนบานที่ไหนก็ไม่สำเร็จ ขอพรกับพระพิฆเนศ ในวันคเณศจตุรถี ชีวิตดีขึ้นทันที

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทพเจ้าฮินดูที่มีผู้คนศรัทธาทั่วโลกมากที่สุดองค์หนึ่ง คือ “พระพิฆเณศ” ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา ความรู้ ศิลปะวิทยาการและความสำเร็จสมปรารถนา ตามตำนานชาวฮินดูเชื่อกันว่า #พระพิฆเนศ เป็นบุตรของพระศิวะและพระแม่ปารวตี มีร่างกายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง มีบริวาร คือ หนูมุสิกะ ชอบทานขนมโมทกะ ลาดู

และจะมีการเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีใน “วันคเณศจตุรถี” หรือวันคล้ายวันประสูตรของพระพิฆเณศ โดยเชื่อกันว่าพระองค์จะเสด็จลงมาประทับที่โลกมนุษย์เป็นเวลา 10 วัน ซึ่ง #วันคเณศจตุรถี ในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 กันยายน 2564

ซึ่งเพื่อนๆ สามารถทำการสักการะบูชาขอพรพระพิฆเณศได้เองที่บ้าน ซึ่งมีของไหว้ คือ ธูปหอม กำยาน เทียน 2 เล่ม ผลไม้มงคลนิยมใช้กล้วย อ้อย มะพร้าวอ่อน นมสด น้ำดื่ม ขนมโมทกะ ขนมลาดู หากไม่มีใช้ขนมไทยทองหยิบ ทองหยอด แทนได้ ดอกไม้สด ดอกไม้กลิ่นหอม มะลิ กุหลาบแดง ดาวเรือง และธัญพืช 9 ชนิด

เมื่อถึงวันคเณศจตุรถี ให้เพื่อนๆ ทำความสะอาดหิ้งบูชาให้สะอาด นำองค์พระพิฆเณศมาสรงน้ำ ถวายเครื่องไหว้ สวดภาวนาบทสรรเสริญพระพิฆเณศ 108 จบ

บทสรรเสริญพระพิฆเณศ

โอม กัง คณปัตเย นะโม นะมะหะ
ศรีสิทธิ วินายักกา นะโม นะมะหะ
อัสตะวินายักกา นะโม นะมะหะ
คณปติ ปับป้า โมรียา

คำแปล

พระคเณศผู้ขจัดซึ่งอุปสรรค์ทั้งหลาย
ผู้ที่บูชาพระองค์ จะประสบซึ่งความสำเร็จในทุกเรื่อง
พระคเณศผู้ที่เหล่าชนทุกชั้นวรรณะ ต่างเคารพกราบไหว้
แค่ได้สวดมนต์บูชาต่อพระองค์ ความเป็นมงคลก็บังเกิดขึ้นในชีวิตแล้ว

หลังจากสวดเสร็จให้ตั้งจิตใจให้เป็นสมาธิระลึกถึง “พระพิฆเณศ” แล้วจึงขอพร จะได้ตามขอทุกประการ

พิมพ์ “สาธุ” ในคอมเมนต์ พรที่ขอนั้นจะสมประสงค์ตามที่เพื่อนๆ ต้องการ

เรียบเรียงโดย ดีจ้าดอทเน็ต