fbpx
ต้องมนต์ขลัง “จันทบาวรี” บ่อน้ำขั้นบันไดที่สวยที่สุด

ต้องมนต์ขลัง “จันทบาวรี” บ่อน้ำขั้นบันไดที่สวยที่สุด

เมื่อพูดถึงโบราณสถานที่สำคัญของโลกเพื่อนๆ อาจจะนึกถึงปิรามิดของอียิปต์ มาชูปิกชูของเปรูที่มีอายุเก่าแก่หลายพันปี แต่ที่อินเดียก็มีโบราณสถานที่มีมนต์ขลังและยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก นั่นคือ #บ่อน้ำขั้นบันได "จันทบาวรี" (Chand Baori) อ่านต่อ