fbpx
เขาโจทย์กันว่า “พระสยามเทวาธิราช” เป็น “ผี” ที่ต้องเซ่นสังเวย

เขาโจทย์กันว่า “พระสยามเทวาธิราช” เป็น “ผี” ที่ต้องเซ่นสังเวย

คติความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไทยนั้นมีมาช้านาน ทั้งการนับถือผีบรรพบุรุษตามจารีตโบราณหรือนับถือเทพเจ้าตามธรรมเนียมของศาสนาต่างๆ อ่านต่อ