fbpx
“ไกรลาศ” วิหารพระศิวะอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ที่สร้างโดยการแกะสลักภูเขาหินขนาดใหญ่

“ไกรลาศ” วิหารพระศิวะอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ที่สร้างโดยการแกะสลักภูเขาหินขนาดใหญ่

หากจะพูดถึงสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างโดยการแกะสลักเข้าไปในภูเขา หลายคนอาจจะนึกถึงเพตรา มหานครหินแกะสลักที่ประเทศจอร์แดน แต่เดี๋ยวก่อน… ที่ประเทศอินเดียก็ยังมี "วิหารไกรลาศ" ที่สร้างโดยการแกะสลักภูเขาหินเช่นกัน อ่านต่อ